duminică, 7 decembrie 2008

Adevarul despre crizele mondiale - partea a IIIa

(Jan Van Helsing - "Organizatii secrete")
Iluminaţii bavarezi ai lui Adam Weishaupt


Adam Weishaupt a fost educat într-o mănăstire de iezuiţi, unde a dobândit titlul de profesor al canonicilor. În decursul câtorva ani, el a intrat în conflict cu biserica catolică şi a devenit elevul personal al filozofului evreu Mendelssohn, care l-a iniţiat în gnosticism (erezie care are alte vederi despre natură şi Dumnezeu).

În anul 1770 a fost contactat de bancherul Rotschild şi însărcinat să fondeze "Ordinul secret al Iluminaţilor bavarezi" în Ingolstadt. Să nu-i confundăm pe Iluminaţii bavarezi ai lui Weishaupt cu primii Iluminaţi din "Frăţia şarpelui" din Mesopotamia. Aceştia din urmă nu au apărut niciodată cu nume sau ca persoană în public. Weishaupt a folosit această denumire spre a crea confuzie între cei ce cercetează aceste organizaţii secrete.

Iluminaţii Weishaupt erau organizaţi în cercuri; interiorul cercurilor era structurat aidoma foilor unei cepe.

Dacă un cerc se dovedea capabil să păstreze intacte secretele, atunci treceau într-un cerc mai mic, mai adânc în interior, spre secrete mai adânci. Membrilor din gradele inferioare li se spunea că nu există grade superioare, iar identitatea marilor "maeştri" era ţinută secret. Iluminaţii erau împărţiţi în 13 grade, cele 13 trepte ale piramidei masonice, care este tipărită şi pe bancnota de un dolar. De la iezuiţi au preluat sistemul de a spiona şi a face rapoarte; de asemenea, membrilor numiţi "patriarhi" le puneau la încercare slăbiciunile. Acest gen de politică în sânul "Ordinului" le dădea posibilitatea de a pune patriarhii în posturi adecvate talentelor lor.

Tactica de a defăima era folosită pentru a-i pune la încercare dacă aceştia nu părăsesc "ordinul". Weishaupt a reuşit ca pe cei mai iscusiţi şi mai deştepţi oameni din sfera finanţelor, din industrie, educaţie şi literatură să-i atragă în sânul Iluminaţilor. El folosea orice mijloc: corupţie, mituire, sex, bani, spre a putea controla aceste persoane care ocupau cele mai înalte posturi. Folosea şi şantajul spre a se convinge că deţine controlul asupra acestor nefericite personalităţi din conducerea societăţii.

Prin intermediul "Adepţilor" (grade mai înalte), Iluminaţii începuseră să facă pe "sfetnicii" celor ce guvernau. Bineînţeles, din culise. "Experţii" dădeau guvernanţilor asemenea sfaturi, încât politica ce o duceau era în perfectă concordanţă cu vederile Iluminaţilor, fiind făcută atât de discret şi ingenios, încât cei sfătuiţi credeau că ideile după care conduceau le aparţineau.
Scopul oficial al Iluminaţilor în activitatea lor era eliminarea condiţiilor negative din societate, spre a le reda oamenilor o viaţă fericită şi normală.

Aceasta însemna însă combaterea indirectă a monarhiei şi a bisericii, ceea ce bineînţeles le-a adus duşmani. Secretul era condiţia primordială a Ordinului.

Adevărata ideologie a Iluminaţilor lui Weishaupt a ieşit la iveală când s-a publicat "Noul Testament Diabolic", cunoscut în urma unui incident. O largă publicitate a căpătat acest document abia în anul 1785, când un curier al Iluminaţilor călărind din Frankfurt spre Paris, a fost lovit de un trăsnet şi poliţia a găsit asupra lui tolba cu documentele compromiţătoare. Pe 11 octombrie 1785, principele bavarez a ordonat o percheziţie la domiciliul lui Zwack, asistentul lui Weishaupt. S-au găsit multe documente, precum şi planul Iluminaţilor bavarezi cu privire la răsturnarea monarhiilor şi instaurarea "noii ordini mondiale".

Principele bavarez s-a hotărât să publice aceste documente, spre a preveni casele regale europene. Lui Weishaupt i s-a luat titlul de profesor, după care a dispărut împreună cu ducele de Saxonia-Gotha, un membru al Iluminaţilor. Ei şi-au dus însă mai departe activitatea, în noua lojă creată în Franţa, "Loja Marelui Orient". Aici s-a născut lozinca: "Libertate, egalitate, fraternitate". Monarhii europeni nu au sesizat însă pericolul, ceea ce a dus la izbucnirea revoluţiei franceze şi la instaurarea regimului de teroare. Contele de St. Germain a avertizat-o pe Maria Antoaneta de complotul ucigaş; din nefericire, sfatul său nu a fost ascultat.* La 16 iulie 1782 a avut loc congresul de la Wilhelmsbad, unde au fuzionat Iluminaţii lui Weishaupt şi masonii din lojile engleze şi franceze. Numărul membrilor s-a ridicat la 3.000.000.

Evreii au fost masiv admişi în toate lojile, lucru care până la această dată se făcea discret. Publicul a aflat puţine din cele discutate la congres, deoarece congresul s-a ţinut foarte secret. Contele de Virieu, un mason participant, a fost întrebat de către un prieten al său dacă nu poate dezvălui ceva din cele hotărâte la congres. Acesta a răspuns: "Eu nu pot să ţi le împărtăşesc. Pot numai să-ţi spun că este mult mai grav decât crezi tu. Conspiraţia care s-a pus aici în mişcare este atât de perfect organizată, încât nu este scăpare pentru monarhie şi biserică".


În "Noul Testament Diabolic" se spune:

Primul secret privind felul în care se poate manipula societatea este supremaţia asupra opiniei publice. Prin aceasta, se poate semăna între oameni atâta sciziune, îndoială şi păreri contradictorii, încât ei nu se mai pot descurca în zăpăceala colectivă şi sunt convinşi că nu pot avea o părere personală.

Trebuie dezvăluite pasiuni în rândul maselor şi răspândite scrieri murdare şi lipsite de spiritualitate. Menirea presei este să dovedească neputinţa neiluminaţilor în domeniul treburilor publice şi în cel religios.

Al doilea secret este de a pune în mişcare toate slăbiciunile şi defectele omeneşti, patimile, greşelile, până ce oamenii nu se mai pot înţelege între ei.

Trebuie combătută tăria personalităţii; nimic nu este mai periculos pentru noi ca aceasta. Dacă această calitate este dublată de putere spirituală creativă, atunci ne poate dăuna mai mult decât milioane de oameni la un loc. Prin invidie, ură, discordie şi război, prin foamete, lipsuri şi molime, toate popoarele vor fi atât de slăbite, încât nu vor şti cum să iasă din impas, decât dacă se supun voinţei noastre, a Iluminaţilor. Un stat care este epuizat de prefaceri sau conflicte interne va fi, în orice caz, o pradă uşoară pentru noi. Vom obişnui popoarele să ia aparenţele drept adevăruri, să fie mulţumite cu superficialităţi, să alerge numai după plăceri, să se epuizeze căutând mereu ceva nou, pentru ca în sfârşit să asculte de noi, Iluminaţii. Iar noi vom răsplăti masele cu venituri adecvate pentru supunerea lor. Prin degradarea morală a societăţii, oamenii vor pierde credinţa în Dumnezeu. Prelucrate prin scrieri şi comunicări directe, discursuri, discuţii, masele vor fi educate în spiritul nostru, al Iluminaţilor.

Prin şarlatanii şi vorbe goale, oamenii trebuie distraşi pentru ca să nu poată gândi cu mintea lor proprie. Oratorii politici instruiţi de Iluminaţi trebuie să bată atâta monedă pe conceptele de libertate şi democraţie, încât oamenii să fie dezgustaţi de discursuri, de orice nuanţă politică ar fi ele. Însă ideologia Iluminaţilor trebuie să le fie inoculată necontenit. Masele sunt oarbe, nesocotite şi lipsite de critică, deoarece nu au ce căuta în treburile statului. Ele trebuie stăpânite făcându-li-se dreptatea cuvenită, dar extrem de sever şi cu brutalitate.
Dominaţia mondială se obţine numai pe căi ocolite, prin subminarea selectivă a libertăţilor electoratului prin legi, prin ordine, prin presă, prin educaţie şi metode de învăţământ, prin stricta ţinere în secret a tuturor activităţilor noastre.

Guvernele trebuie hărţuite până când, de dragul liniştii, vor fi dispuse să cedeze puterea. Vom aţâţa în Europa contradicţii individuale şi naţionale, rasiale şi religioase, astfel încât statele să nu mai găsească punţi de înţelegere între ele. Nici un stat creştin nu va căpăta sprijin adevărat din partea noastră, a Iluminaţilor. Fiecare resort în stat să aibă o funcţie importantă şi bine definită, astfel ca prin provocarea de perturbări într-un resort, să poată fi stagnat întregul sistem statal.

Preşedinţii de stat vor fi aleşi de noi, din rândul celor ce ne dau ascultare. Fiecare dintre ei trebuie să aibă câte un punct negru, vulnerabil în trecut, pentru ca să putem exercita presiuni asupra lor, spre a putea da legilor sensul dorit de noi şi pentru a putea modifica inclusiv constituţiile. Dându-i preşedintelui drepturi depline, ca şi dreptul de a declara război, vom căpăta influenţă asupra armatei.

Pe aceia din guvern care nu au fost recrutaţi dintre noi, îi vom invita politicos să primească alte însărcinări, misiuni onorifice, spre a-i îndepărta de la treburile statului. Vom corupe înalţii funcţionari ca să sporească datoriile externe ale statului, spre a deveni sclavii datornici ai băncilor noastre. Vom provoca crize economice prin speculaţii de bursă, pentru a distruge puterea monedei. Moneda trebuie să fie atotstăpânitoare în industrie şi comerţ. Societatea spre care tindem să fie alcătuită, în afară de noi, dintr-o mână de milionari ce depind de noi, din poliţie şi soldaţi, iar în rest din cetăţeni lipsiţi de avere. Prin introducerea dreptului de vot general şi individual, vom instaura supremaţia absolută a maselor. Prin propagarea dreptului de a dispune de sine însuşi a fiecărui individ, vom diminua importanţa familiei şi valoarea ei educativă. Printr-o educaţie bazată pe principii false, ideologii mincinoase, vom face ca tineretul să fie indus în eroare, uşor de condus şi depravat.

Întemeierea cât mai multor organizaţii cu nume diferite, ademenirea cât mai multora în loji publice, au ca scop să le arunce la cât mai mulţi nisip în ochi.
Prin toate toate metodele expuse, naţiunile vor fi silite să cedeze Iluminaţilor dominaţia lumii.

Noul guvern mondial (de ex. ONU), va trebui să apară ca patronul şi binefăcătorul popoarelor. Dacă un popor se opune, trebuie mobilizaţi vecinii şi instigaţi la o acţiune armată.După cum vedeţi, în acest Testament satanic găsim aproape aceleaşi teze ca în Protocoalele Înţelepţilor Sionului. Mereu se găsesc oameni care se îndoiesc de existenţa şi de autenticitatea Protocoalelor Sionului. Ar fi bine ca aceşti oameni să studieze planul din Testamentul satanic găsit de poliţia bavareză, testament care se află în arhivele statului Bavaria.

Protocoalele Sionului se află la Londra, la British Museum. Deputatul evreu Malone din Camera Deputaţilor englezi a cerut în 1906 ca Parlamentul să ordone distrugerea acestei cărţi.

Guvernul englez nu a putut satisface această cerere, motivând în scris: "ne temem că legea nu ne dă nici o posibilitate de a suprima această publicaţie".

Pentru a vă întări convingerea că limbajul Iluminaţilor, al sioniştilor este acelaşi în Protocoalele Sionului şi în Testamentul satanic, avem nenumărate exemple. Unul dintre ele îl reprezintă cartea sionistului Jules du Mesnil-Marigny "Istoria economiei politice a popoarelor vechi", apărută în 1878, la Paris, volumul 2, pagina 275.

Scriitorul evreu Mesnil-Marigny prezicea în 1878 atotputernicia statului Israel. El scria: „În această perioadă de început, aurul are putere nemărginită. Nu este aurul acela care decide între pace şi război? În consecinţă, stăpânul aurului va fi stăpânul lumii. Cine alţii vor fi stăpânii lumii, dacă nu evreii? Ei sunt aceia care au azi monopolul băncilor, monopolul căilor ferate, monopolul comerţului. Puternici în calitate de stăpâni ai aurului, ei transmit copiilor lor misiunea de a se ridica tot mai sus. Ei vor asigura copiilor lor primele locuri în artă, literatură, ştiinţă şi posturi publice. La Sorbonne sau Collége de France nu sunt ei cei mai buni profesori? Cine sunt cei mai marcanţi autori de teatru? Evreii. Cine sunt cei mai cunoscuţi filozofi şi literaţi? Evreii. Corupţia în presă nu este o enigmă pentru nineni.

Cine sunt aceia care pun în mişcare această teribilă maşinărie, a cărei putere poate să distrugă sau să înalţe? Evreii.

Apropiata ascendenţă a Ierusalimului pe culmile gloriei este aproape sigură. Noi lucrăm de secole în această direcţie, nimeni nu ni se poate împotrivi. Noi vom vedea curând, chiar dacă pare fenomenal, că statul Israel, după ce va ajunge în posesia tuturor averilor lumii, va domina, se va extinde şi va creşte, alungând popoarele ca pe o cireadă (2 Moses, 23, 30). Dacă profeţia se va împlini, ca fiii lui Iacob, prin superioritatea lor să îşi asigure pe acest pământ tot ce este mai bun, mai bogat, mai dătător de viaţă lungă, şi dacă ei vor supravieţui tuturor raselor, atunci nimeni nu va contesta că evreii au reuşit să înfăptuiască acea epocă minunată atât de dorită de prietenii omenirii, atât de dorită de toţi aceia ce au o inimă largă. Numai orbul nu vede viitorul minunat ce stă în faţa poporului evreu".

miercuri, 3 decembrie 2008

Adevarul despre crizele mondiale - partea a IIa

(Jan Van Helsing - "Organizatii secrete")


Familia RotschildMulte enigme acoperă centrul ascuns al Băncii internaţionale a Rotschilds-ilor.
În anul 1750, Mayer Amschel Bauer a preluat banca tatălui său în Frankfurt, dându-i numele Rotschild (după placheta roşie de deasupra uşii de la intrare, care reprezenta semnul revoluţionar al evreilor din Europa de est).

Mayer Rotschild a avut 5 băieţi şi 5 fete. Numele fiilor săi au fost Amschel, Salomon, Nathan, Carol, Jacob (James). Prosperitatea lui Mayer a început sub protecţia prinţului Wilhelm al IX-lea de Hessen-Hanau, cu care a luat parte la şedinţele masonice din Germania. Wilhelm, un prieten al casei domnitoare engleze de Hanovra, primea sume enorme de bani prin închirierea de mercenari germani casei regale engleze. Această armată a fost aceeaşi care a luptat contra lui George Washington în Valley Forge, Mayer Rotschild devenind bancherul personal al prinţului Wilhelm al IX-lea.

Din cauza unor tulburări politice, prinţul Wilhelm a trebuit să fugă din Germania în Danemarca şi a depus în banca lui Rotschild 600.000 lire sterline, solda mercenarilor.

Nathan Rotschild, fiul cel mare al lui Mayer, a luat aceşti bani, a plecat în Anglia şi a deschis acolo o bancă. Aurul care servea de garanţie provenea de la "East India Company". Nathan obţinea profituri împătrite, împrumutînd bani ducelui de Wellington, care îşi finanţa operaţiile militare. Au mai fost scoase profituri imense din vânzarea mai târziu a aurului (depus ca garanţie) în mod ilegal.
Aceasta a fost originea averii imense a familiei Rotschild. Acum s-a dat startul unui consorţiu bancar internaţional, când fiecare fiu al lui Mayer a deschis o bancă în capitalele europene: Amschel în Berlin, Salomon la Viena, Jacob la Paris şi Carol în Neapole. Salomon devenise şi el mason, ca tatăl său.

Mayer Amschel Rotschild a lăsat prin testament cum să se administreze averea de către urmaşi. Averea va fi administrată exclusiv de membrii familiei bărbaţi, cel mai mare având un vot hotărâtor în cazul unor diferenţe sau decizii importante. Toate conturile urmau să fie ţinute absolut secret, mai cu seamă faţă de guvernele ţărilor unde se aflau.

În 1773 a avut loc în casa lui Mayer Amschel Rotschild o întâlnire foarte importantă la care au participat 12 evrei bogaţi, ce acordau credite sume foarte mari. La această întâlnire, bineînţeles secretă, s-a discutat elaborarea unui plan spre a putea controla averea întregii lumi. Ei au constatat că prin înfiinţarea Băncii din Anglia au reuşit să controleze economia întregii ţări, dar planul lor era să poată avea un control absolut asupra averii lumii întregi. Un asemenea plan a fost discutat în astfel de cercuri cu câteva secole înainte. La această dată, Rotschild l-a prelucrat din nou.

Acest plan poartă numele de „Protocoalele Înţelepţilor Sionului". Ele au fost secrete până în anul 1901 când, printr-o întâmplare, au căzut în mâna unui profesor rus, S. Nilus, care le-a publicat. Victor Marsden le-a tradus în engleză în anul 1921, un exemplar aflându-se la British Museum din Londra.Protocoalele Înţelepţilor Sionului


Controlul asupra finanţelor îl vom avea în mod sigur în toate ţările, dacă vom crea mari monopoluri particulare, care să fie rezervoarele imenselor bogăţii ale lumii. În ziua când va avea loc prăbuşirea politică, se vor prăbuşi şi finanţele împreună cu creditele acordate de State. Vom provoca crize economice, ca să destabilizăm Statele ce ni se împotrivesc, sustrăgând banii depuşi acolo. Prin acumularea de mari capitaluri private care au fost sustrase din circuitul financiar al Statelor, vom sili aceste State să ia bani de la noi sub formă de credit. Creditele împovărează Statele cu procente care le transformă în sclavi fără voinţă. Impozitele cuvenite nu vor satisface nevoile şi astfel şefii acestor State vor cerşi la uşa băncilor noastre. Creditele străine sunt lipitori ce nu pot fi îndepărtate de pe corpul statului, ci numai dacă vor cădea de la sine sau statul se scutură de ele.

Dar Statele goimi nu se scutură de ele, ci dimpotrivă, pun mereu altele deasupra, ceea ce duce inevitabil la prăbuşirea lor. Prin datorii de stat, aceşti şefi de guverne devin coruptibili şi astfel cad în sfera noastră de control, din ce în ce mai adânc.

Controlul presei. Presa are funcţia de a dezlănţui şi de a înflăcăra pasiunile unui popor; marea masă nu are nici cea mai mică idee cui îi serveşte presa într-adevăr. Printre ziare vor fi unele care ne vor ataca. Pe acestea tot noi le fondăm, iar punctele în care ne atacă, tot noi le alegem. Nici o ştire nu ajunge în public fără permisiunea noastră. Acest lucru este posibil chiar acum, deoarece toate ştirile din lume se centralizează la câteva agenţii de ştiri. Aceste agenţii sunt controlate de noi. Ziarele noastre vor fi de toate nuanţele: aristocratice, socialiste, republicane, chiar anarhiste, bineînţeles atâta timp cât există constituţie. Comisia trilaterală împreuna cu CFR, controlează azi aproape toate agenţiile de ştiri din lume.

Extinderea puterii o vom practica apărând în public ca prieteni ai tuturor. Noi îi vom susţine pe toţi: anarhişti, comunişti, fascişti, dar mai ales clasa muncitoare, sindicatele, care vor câştiga încrederea noastră şi vor deveni unealta noastră.
Controlul asupra credinţei. Noi le vom lua oamenilor adevărata credinţă. Noi vom modifica stâlpii legilor spirituale sau îi vom dezrădăcina. Lipsa lor va slăbi credinţa în sufletele oamenilor, deoarece religiile vor fi lipsite de argumente. Aceste goluri le vom umple noi, cu teze materialiste şi calcule matematice.
A zăpăci minţile este o metodă. Pentru a fi stăpâni pe opinia publică, trebuie s-o aducem într-o stare de zăpăceală. Noi vom folosi presa ca să prezinte oamenilor ştiri atât de diverse, încât ei să se piardă în labirintul acestor informaţii. Oamenii vor ajunge la concluzia că este mai bine să nu aibă nici o părere (politică) ...

Dorinţa de a trăi în lux. Pentru a accelera ruina industriei goimilor, le vom stimula dorinţa de a face lux. Cetăţeanul de rând însă nu îşi va putea permite bucuria de a cumpăra articole de lux, pentru că noi vom avea grijă să ridicăm mereu preţurile. Astfel, fiecare va trebui să muncească mai mult, dacă va voi să capete ceea ce doreşte. Până când îşi vor da seama cu ce sistem au de a face, vor fi deja prinşi în capcana lui.

Politica, instrument de manipulare.Prin propagarea de către noi a liberalismului în organismele statale, întreaga structură politică va fi modificată.
O constituţie nu este decât marele for al neînţelegerilor, al certurilor şi toanelor partidelor, într-un cuvânt un for care are numai funcţia de a distruge personalitatea instituţiilor de stat.

În "epoca republicană" noi îi vom înlocui pe stăpânitori cu o caricatură de guverne, cu un preşedinte din popor, adică din rândurile "păpuşilor" noastre, ale "sclavilor noştri". Vom organiza alegeri în aşa fel încât, cu ajutorul lor, vom reuşi să preluăm stăpânirea întregii lumi. Celui mai neînsemnat alegător îi vom da iluzia că, prin întruniri şi coaliţii, el poate influenţa mersul politic în stat.

În acelaşi timp, vom elimina importanţa familiei şi rolul ei educativ, de asemenea formarea personalităţii independente.Este de ajuns ca un popor să fie lăsat să trăiască în "democraţie" un oarecare timp, pentru ca el să se transforme într-o plebe dezordonată. Puterea plebei este oarbă, fără scop şi fără raţiune, mereu gata să fie influenţabilă dintr-o parte sau alta. Dar orbul nu-l poate conduce pe orb, fără să-l conducă în prăpastie. Numai cine de la naştere a fost crescut să fie stăpân independent, este instruit în ABC-ul politic.

Reuşita noastră va fi uşurată de faptul că, în relaţiile cu oamenii de care vom avea nevoie, noi vom specula punctele slabe ale acestora: lăcomia de bani şi de bunuri materiale, precum şi pasiunile de orice natură.

Controlul asupra hranei. Puterea noastră rezidă şi în faptul că hrana pe acest pământ devine din ce în ce mai insuficientă. Capitalul are puterea de a provoca foamete, ceea ce ţine mai bine în frâu pe muncitor decât au putut-o face aristocraţii prin legile din timpul monarhiei.

Provocând lipsuri, invidie şi ură, noi vom stăpâni masele. Numai ţăranul ce posedă pământ ar putea reprezenta un pericol pentru noi; deoarece el este autonom. De aceea, trebuie cu orice preţ să-l deposedăm de pământ. Acest lucru ne va reuşi dacă vom împovăra cu datorii pe cei care deţin pământ.

Funcţia războaielor. Ca să determinăm pe cei setoşi de putere să facă abuz de ea, vom face ca aceste puteri să ajungă în conflict. În toată Europa, ca şi în sferele de influenţă ale Europei, noi trebuie să insuflăm şi să răspândim frământări, învrăjbire, duşmănie. Trebuie să fim capabili să întâmpinăm cu război orice rezistenţă a unui stat vecin. Dacă state vecine pornesc contra noastră, atunci vom provoca un război mondial.

Controlul prin educaţie. Pe goimi îi vom educa să nu tragă concluzii practice din observaţiile faptelor istorice, ci să facă teoretizări, fără spirit analitic, ale evenimentelor. În acest sens, noi le vom sugera să se orienteze spre cercetarea ştiinţelor. Cu ajutorul presei vom propaga încrederea oarbă în teoriile ştiinţifice. Goimii intelectuali se vor mândri cu cunoştinţele lor ştiinţifice. Astfel poporul fiind mereu educat de a nu gândi şi de a nu-şi forma o părere proprie, vor vorbi toţi limba pe care dorim noi să o vorbească.

Controlul asupra lojilor masonice. Noi vom înfiinţa în toate ţările din lume loji masonice, le vom mări numărul şi vom atrage toate personalităţile ce pot urca sau sunt deja în funcţii publice. Noi vom dirija toate aceste loji de la o administraţie centrală, pe care numai noi o vom cunoaşte şi care va rămâne pentru toţi ceilalţi, în principiu, necunoscută.

Ce sau cine poate lupta cu o putere necunoscută? Exact aceasta este puterea noastră. Masonii neevrei ne folosesc nouă drept paravan, atât pentru noi cât şi pentru ţelurile noastre. Planul de acţiune al puterii noastre va fi pentru toţi, chiar şi pentru fraţii noştri din loji, un secret, deci va fi necunoscut.

Moartea. Moartea este sfârşitul inevitabil al fiecăruia, deoarece nu este greşit ca pe cei ce ni se împotrivesc să-i aducem mai repede spre acest sfârşit.

După elaborarea acestui plan pentru dominaţia mondială - "Noua ordine mondială = Novus Ordo Seculorum", Casa bancară Rotschild l-a delegat pe evreul bavarez Adam Weishaupt să întemeieze "Ordinul secret al Iluminaţilor bavarezi"

vineri, 21 noiembrie 2008

A inceput campania de sterilizare !

“110.000 de fetiţe de clasa a IV-a vor fi vaccinate cu Gardasil, începând de luni 24 noiembrie 2008.” (Eugen Nicolaescu, Ministrul Sucombarii Penale, maimuta masonului Tariceanu care e maimuta masonului Patriciu)

Urmatorul pas catre decimarea populatiei planetare, dupa SIDA, foamete si asa-numitul “razboi impotriva terorismului”, este vaccinarea “impotriva cancerului uterin”, care de fapt are ca efect o viitoare generatie de femei sterile.
GARDASIL
UN VACCIN PERICULOS!


CE ESTE GARDASIL?
- Un vaccin cu scopul declarat de a preveni infecţia cu virusul HPV (papilomavirusul uman, care poate duce la cancer de col uterin) (1);
- A fost introdus recent în ţara noastră; începând cu octombrie 2008 se desfăşoară prima campanie de vaccinare la fete de 11-12 ani;
- În momentul de faţă există 2 tipuri de vaccin anti-HPV: Cervarix şi Gardasil (3);
- Frecvenţa infecţiilor cu HPV a crescut în ultimii 15 ani cu 500%, în SUA (5);
- Infecţia cu HPV este considerată o „maladie a viitorului” (6) .


LA CINE APARE INFECŢIA CU HPV?
În mod sigur nu apare la fetiţele de 11-12 ani, vizate de campania Guvernului României!

- Infecţia cu virusul HPV apare la femeile active sexual, nu la fetiţe!
- Obiceiurile sexuale sunt un factor determinant în infecţia cu HPV (9).


CÂND APARE CANCERUL DE COL UTERIN?

- Acest cancer apare după infecţia cu virusul HPV (unul din tipurile oncogene) pe un „col uterin receptiv” -adică deja afectat de boli cu transmitere sexuală (gonoree, candidoză, trichomoniază)-precum şi de alţi factori favorizanţi precum fumatul (7);
- Leziunile produse la nivelul colului uterin vor determina o modificare la nivelul genelor oncogene, provocând formarea cancerului; aceste modificări pot fi produse şi de către contraceptive orale precum şi alţi factori mai puţin cunoscuţi (8);
- Progresia de la infecţia iniţială la leziunile preinvazive şi, ulterior, cancer invaziv (cancer în fază tardivă), necesită o perioadă de chiar şi 10 ani sau mai mult (10).


CÂT DE EFICIENT E VACCINUL?
Nu se ştie încă!

- În momentul de faţă nu există încă date care să dovedească eficienţa vaccinării anti-HPV în prevenţia cancerului invaziv. Va trece încă destul timp până când astfel de date vor deveni disponibile, pentru că vaccinul se utilizează pe plan mondial de doar câţiva ani, în timp ce perioada de la infectarea cu HPV până la apariţia cancerului invaziv este frecvent de peste 10 ani (11);
- Din acelaşi motiv, există prea puţine date inclusiv despre efectele pe termen lung ale acestui vaccin (12).


CE ŞTIM SIGUR DESPRE VACCIN?

- Că vaccinul nu vindecă o infecţie deja existentă! (4);
- Că are efecte secundare!


CARE SUNT EFECTELE SECUNDARE?

- mâncărime, roşeaţă sau durere la locul injecţiei, febră, greţuri (13);
- şoc anafilactic şi epilepsie;
- paralizii;
- atacuri de panică şi tulburări circulatorii;
- stare de rău, dureri de cap şi de spate;
- căderea părului şi amenoree secundară (lipsa menstruaţiei);
- tulburări de sensibilitate, dureri articulare, erupţii pe piele, oboseală accentuată, ameţeli;
- lipsa poftei de mâncare, depresie;
- ameţeli, tremurături, parestezii (senzaţie de arsură) la picioare şi la faţă;
- meningită virală;
- deces (14).

CAZURI MORTALE: până în acest moment, în SUA s-au raportat 21 de decese posibil asociate cu Gardasil (16). Alte două decese s-au constatat în Germania şi Austria (15). De asemenea în SUA s-au înregistrat alte aproape 10.000 de efecte adverse, inclusiv 10 pierderi de sarcină (16).


DE CE ESTE GREŞITĂ ACEASTĂ PREVENŢIE (VACCINAREA)?

- Premizele de la care se pleacă pentru prevenirea cancerului de col sunt greşite; se crede că vaccinul va rezolva totul şi nu se iau în considerare cauzele directe ale infecţiei şi bolii: relaţiile sexuale de la o vârstă fragedă; partenerii multipli; contractarea bolilor cu transmitere sexuală (gonoree, etc.); fumatul; folosirea contraceptivelor orale, etc. Toţi aceşti factori favorizează producerea cancerului de col uterin.
- În locul eliminării cauzelor, riscăm să ne îmbolnăvim copiii (fetele) administrându-le un vaccin încă insuficient testat şi mai ales cu multe efecte secundare, despre care nu se vorbeşte.


TOTUŞI, CUM MĂ POT APĂRA DE INFECŢIA CU HPV/ CANCERUL DE COL UTERIN?

- Evitaţi factorii fazorizanţi de mai sus;
- Efectuaţi Testul Babeş-Papanicolau de două ori pe an, dacă aţi început activitatea sexuală (16).


DE CE AR APROBA GUVERNUL ADMINISTRAREA UNUI VACCIN PERICULOS?

Pentru că „este vorba despre bani”. Marile concerne farmaceutice acordă comisioane importante distribuitorilor de medicamente şi nu ar fi prima dată când statul lezează interesele cetăţenilor, preferându-le pe cele ale afaceriştilor.


AM AUZIT CĂ VACCINAREA CU GARDASIL ESTE “OBLIGATORIE”. ESTE ADEVĂRAT?

NU. Nici un vaccin nu poate fi administrat “obligatoriu”.CUM ÎMI POT FERI COPIII DE ACEST VACCIN?

Orice părinte are dreptul de a refuza vaccinarea copilului său, semnând o declaraţie pe propria răspundere.


Sursa: www.provitabucuresti.ro


Firma producatoare a vaccinului Gardasil este MERK = mega-compania care in trecut se indeletnicea cu producerea de COCAINA si ECSTASY, membra a Council Of Foreign Relations ( CFR ), subordonata elitei planetare, cea care urmareste eliminarea a 90% din populatie.Urmariti si:

http://saccsiv.weblog.ro/2008-09-05/505670/Detalii-despre-MERK-SHARP-%26-DOHME-%2C-produ---.htm

http://mihaelanedea.wordpress.com/2008/11/20/reportaj-cnn-despre-vaccinul-gardasil-silgard-si-efectele-sale-distructive/

http://rafaeludriste.blogspot.com/2008/11/conferin-de-pres-silgard-un-vaccin.html?showComment=1227243360000#c8730232630816838529
Sa vedem cine e aceasta Madeleine Albright, fost ministru secretar de stat al SUA, care are peste 70 de ani si inca mai face umbra pamantului, mama lu’ tata lu’ Nichipercea, pe numele ei real Marie Jana Korbelová:

„E maica stareta a tuturor sclavilor. Ea e atat de aproape de Marele Arhitect, incat un ordin dat de ea e de fapt un ordin al Lui...” (George Bush senior)

Cand a fost intrebata (in 1996) daca uciderea a jumatate de milion de copii irakieni a meritat, M. Albright a raspuns, senina: „A fost o alegere dura, dar cred – credem – ca a meritat.”

M. Albright continua sa fie pe primul plan in politica SUA. A fost emisara lui Obama la recentul summit G20.


Ca o nota de subsol: tatal ei, Josef Koebel, fost diplomat ceh, a ciordit mobilier antic, argintarie si picturi semnate de maestri europeni din secolul al XVI-lea, in valoare de milioane de dolari, din casa unui german care se refugiase in SUA de teama fascistilor, in al doilea Razboi Mondial. Urmasii acelui german si-au cerut bunurile inapoi de la madam Albright, dar bineinteles ca nu s-au lipit de nimic. (http://www.zpub.com/un/un-ma.html)

miercuri, 19 noiembrie 2008

Adevarul despre crizele mondiale - partea I

fragmente din cartea "Organizatii secrete" de Jan Van HelsingÎn războiul de secesiune american (1861-1865) au luptat statele din nord (care erau împotriva sclaviei) contra statelor din sud (care erau pentru sclavagism). Înainte de război, agenţii familiei Rotschild au dus o mare propagandă pentru "Uniune" în statele din Nord. În acelaşi timp, alţi agenţi ai aceleiaşi familii Rotschild duceau o campanie contra "Uniunii" în statele din Sud. La izbucnirea războiului, Banca Rotschild din Londra a finanţat războiul în statele din Nord, iar Banca Rotschild din Paris a finanţat statele din Sud. Singurii care au câştigat războiul au fost numai membrii familiei Rotschild.

Expun mai jos principiile sistemului, pe scurt:
1. A crea conflicte în care oamenii luptă unii contra altora şi nu contra adevăratei cauze a conflictului.
2. A nu apărea la vedere ca autor al conflictului.
3. A susţine cu bani toate părţile beligerante.
4. A apărea ca o instanţă împăciuitoare, care doreşte terminarea conflictului.

"Iluminaţii" doresc stăpânirea lumii şi atunci trebuie să provoace cât mai multă neînţelegere între popoare, acestea fiind cât mai încurcate în plasa dezinformării. Mijloacele cele mai puternice prin care Iluminaţii răspândesc neînţelegerea între oameni sunt aceste "organizaţii secrete internaţionale".

Şi aici ni se dezvăluie Planul. Instanţa "împăciuitoare" va fi chemată să aplaneze conflictul şi cine este pe această planetă "Instanţa Împăciuitoare"? ONU!
Trebuie să privim cine stă în spatele ONU. Iluminaţii nu sunt oameni de rând, ei sunt cei mai bogaţi oameni de pe pământ. Nu apar nici la televiziune, nici în mass-media, ei sunt cei care controlează aceste foruri. În cazul că vreodată se pomeneşte vreo vorbă despre ei, atunci aceasta se face numai absolut neutral sau pozitiv. Cea mai mare parte a omenirii nici nu a auzit de numele lor. Cei care au descoperit maşinaţiile lor şi le-au publicat, nu au devenit celebri, cu toate că ar fi meritat premiul Nobel. Să se întreprindă ceva împotriva Iluminaţilor ar fi foarte bine, dar cum să întreprindă ceva şase miliarde de oameni, împotriva cuiva despre a cărui existenţă nu a auzit nimic?

Este un fapt cert că aproape toţi oamenii sunt atât de prinşi în "problemele lor personale", încât nu au văzut sau nu mai văd ce se întâmplă în jurul lor. Cea mai mare parte a civilizaţiei noastre suferă de boala numită "apolitica", şi nu vor să aibă de-a face cu politica.

Din lipsă de timp, din lipsă de interes, din lipsă de spirit critic, din cauza lipsei de informaţii de specialitate, se ajunge la această absenţă din viaţa politică. Prin absenţă nu se obţine nimic. Dimpotrivă, fiecare individ care se resemnează, îi ajută pe Iluminaţi să-şi atingă scopul. De aceea, primul pas este de a se oferi cât mai multe informaţii despre acest domeniu.

"Căutaţi adevărul, deoarece adevărul vă va aduce libertatea!"

Putem împărţi oamenii în trei categorii:
1. Cei ce au posibilitate de acţiune.
2. Cei ce privesc pasivi evenimentele.
3. Cei ce se miră numai, de cele ce se întâmplă (de ceea ce văd).

sâmbătă, 15 noiembrie 2008

Noua Ordine Mondiala

Cred ca ar trebui sa-mi schimb numele blogului in "lumea noastra de kko".

Stiti cine ne conduce, de fapt (nu de drept)? Stiati ca sclavagismul nu a fost abolit? Stiati ca, oricat de penibil, hidos, imbecil ar parea, exista creaturi (ca oameni nu sunt, nici intr-un caz) care se inchina la Lucifer/Naparstocea? Probabil veti pufni in ras. E in regula, dar dupa aceea cititi fragmentul de mai jos si sigur nu veti mai rade. E un fragment din „Testamenul Diabolic” – un fel de Biblie a lor, cea pe care pun mana cand jura credinta sectei lor, cea care se afla in spatele unor tratate precum cel de la Lisabona:


Primul secret privind felul în care se poate manipula societatea este supremaţia asupra opiniei publice. Prin aceasta, se poate semăna între oameni atâta sciziune, îndoială şi păreri contradictorii, încât ei nu se mai pot descurca în zăpăceala colectivă şi sunt convinşi că nu pot avea o părere personală.

Trebuie dezvăluite pasiuni în rândul maselor şi răspândite scrieri murdare şi lipsite de spiritualitate. Menirea presei este să dovedească neputinţa neiluminaţilor în domeniul treburilor publice şi în cel religios.

Al doilea secret este de a pune în mişcare toate slăbiciunile şi defectele omeneşti, patimile, greşelile, până ce oamenii nu se mai pot înţelege între ei.

Trebuie combătută tăria personalităţii; nimic nu este mai periculos pentru noi ca aceasta. Dacă această calitate este dublată de putere spirituală creativă, atunci ne poate dăuna mai mult decât milioane de oameni la un loc. Prin invidie, ură, discordie şi război, prin foamete, lipsuri şi molime, toate popoarele vor fi atât de slăbite, încât nu vor şti cum să iasă din impas, decât dacă se supun voinţei noastre, a Iluminaţilor. Un stat care este epuizat de prefaceri sau conflicte interne va fi, în orice caz, o pradă uşoară pentru noi. Vom obişnui popoarele să ia aparenţele drept adevăruri, să fie mulţumite cu superficialităţi, să alerge numai după plăceri, să se epuizeze căutând mereu ceva nou, pentru ca în sfârşit să asculte de noi, Iluminaţii. Iar noi vom răsplăti masele cu venituri adecvate pentru supunerea lor. Prin degradarea morală a societăţii, oamenii vor pierde credinţa în Dumnezeu. Prelucrate prin scrieri şi comunicări directe, discursuri, discuţii, masele vor fi educate în spiritul nostru, al Iluminaţilor.

Prin şarlatanii şi vorbe goale, oamenii trebuie distraşi pentru ca să nu poată gândi cu mintea lor proprie. Oratorii politici instruiţi de Iluminaţi trebuie să bată atâta monedă pe conceptele de libertate şi democraţie, încât oamenii să fie dezgustaţi de discursuri, de orice nuanţă politică ar fi ele. Însă ideologia Iluminaţilor trebuie să le fie inoculată necontenit. Masele sunt oarbe, nesocotite şi lipsite de critică, deoarece nu au ce căuta în treburile statului. Ele trebuie stăpânite făcându-li-se dreptatea cuvenită, dar extrem de sever şi cu brutalitate.

Dominaţia mondială se obţine numai pe căi ocolite, prin subminarea selectivă a libertăţilor electoratului prin legi, prin ordine, prin presă, prin educaţie şi metode de învăţământ, prin stricta ţinere în secret a tuturor activităţilor noastre. Guvernele trebuie hărţuite până când, de dragul liniştii, vor fi dispuse să cedeze puterea. Vom aţâţa în Europa contradicţii individuale şi naţionale, rasiale şi religioase, astfel încât statele să nu mai găsească punţi de înţelegere între ele.

Nici un stat creştin nu va căpăta sprijin adevărat din partea noastră, a Iluminaţilor. Fiecare resort în stat să aibă o funcţie importantă şi bine definită, astfel ca prin provocarea de perturbări într-un resort, să poată fi stagnat întregul sistem statal.

Preşedinţii de stat vor fi aleşi de noi, din rândul celor ce ne dau ascultare. Fiecare dintre ei trebuie să aibă câte un punct negru, vulnerabil în trecut, pentru ca să putem exercita presiuni asupra lor, spre a putea da legilor sensul dorit de noi şi pentru a putea modifica inclusiv constituţiile. Dându-i preşedintelui
drepturi depline, ca şi dreptul de a declara război, vom căpăta influenţă asupra armatei.

Pe aceia din guvern care nu au fost recrutaţi dintre noi, îi vom invita politicos să primească alte însărcinări, misiuni onorifice, spre a-i îndepărta de la treburile statului. Vom corupe înalţii funcţionari ca să sporească datoriile externe ale statului, spre a deveni sclavii datornici ai băncilor noastre. Vom provoca crize economice prin speculaţii de bursă, pentru a distruge puterea monedei. Moneda trebuie să fie atotstăpânitoare în industrie şi comerţ. Societatea spre care tindem să fie alcătuită, în afară de noi, dintr-o mână de milionari ce depind de noi, din poliţie şi soldaţi, iar în rest din cetăţeni lipsiţi de avere. Prin introducerea dreptului de vot general şi individual, vom instaura supremaţia absolută a maselor.

Prin propagarea dreptului de a dispune de sine însuşi a fiecărui individ, vom diminua importanţa familiei şi valoarea ei educativă. Printr-o educaţie bazată pe principii false, ideologii mincinoase, vom face ca tineretul să fie indus în eroare, uşor de condus şi depravat.

Întemeierea cât mai multor organizaţii cu nume diferite, ademenirea cât mai multora în loji publice, au ca scop să le arunce la cât mai mulţi nisip în ochi.
Prin toate toate metodele expuse, naţiunile vor fi silite să cedeze Iluminaţilor dominaţia lumii.

Noul guvern mondial (de ex. ONU), va trebui să apară ca patronul şi binefăcătorul popoarelor. Dacă un popor se opune, trebuie mobilizaţi vecinii şi instigaţi la o acţiune armată.

joi, 5 iunie 2008

Lumea de dincolo – prosteala de azi

Când ultima speranţǎ a amǎrǎşteanului a rǎmas lumea de apoi, unde cei care suferǎ îşi vor gǎsi rǎsplata, când singurul sprijin i-a rǎmas preotul, cel care îi poate confirma cǎ acea lume de dincolo şi acea rǎsplatǎ chiar existǎ; ce se poate întâmpla dacǎ şi acest ultim liman e distrus ?

Trec peste faptul cǎ, ultima oarǎ când m-am spovedit (acum vreo 20 de ani), preotul avea o privire libidinoasǎ, ceea ce m-a fǎcut sǎ ma simt ca dracu’ atunci când mi-a pus patrafiru-n cap. Nu vreau sǎ detaliez poziţia în care ne aflam, eu şi popa, dar am o vagǎ bǎnuialǎ cǎ trebuie sǎ fie menţionatǎ pe undeva prin Kamasutra.

Trec şi peste faptul cǎ la nunta celui mai bun prieten al meu, la care am fost cavaler de onoare, popa era mangǎ şi a rasolit slujba din greu, pentru cǎ abia se ţinea pe picioare.

Trec şi peste multele cazuri în care comportamentul preoţilor a dovedit lipsuri grave, nu atât de demnitate, cât mai ales de bun-simţ (ştiţi, acela care e menţionat în Biblie).

Trec şi peste toate scandalurile legate de preoţi la care asistǎm cu toţii de o vreme, începând cu pacturile cu Securitatea şi terminând cu copiii morţi din cauza pneumoniei de aspiraţie cǎpǎtate la botez.

Dar ceea ce mi-a pus capac în ultima vreme a fost proaspǎta „cununie” a popilor cu politica. Numai pe asta n-o fǎcuserǎ. Eu ştiam cǎ a face politicǎ înseamnǎ a face pact cu Satana. Şi acum, popii vor sǎ fie primari. Popii şi-au fǎcut sindicat. Eu ştiam cǎ sindicatele au apǎrut din nevoia muncitorimii se a se proteja faţǎ de industriaşii cei asupritori. Sindicatul popilor din ce motive o fi apǎrut ? Cǎ şeful lor parcǎ era Dumnezeu. Aş vrea sǎ pun mâna pe o mostrǎ din statutul lor, sǎ vǎd ce poate sǎ scrie, cǎ ideile popilor-candidaţi la primǎrie le-am auzit. Platforma lor program se rezumǎ la 2 idei fixe:
1. Sǎ se construiascǎ biserici
2. Biserica sǎ primeascǎ mai mulţi bani.

Mǎ întreb şi eu, ca prostul: ce i-o mai fi trebuind „preafericitului”; şi dacǎ va obţine ceea ce îi mai trebuie, cum se va numi ? „Superfericitul”, „Megafericitul”, sau cum ? Fiind deja „fericit”, în opinia amǎrǎşteanului el a atins deja culmile realizǎrii spirituale pe lumea asta – şi mai ales pe cea de apoi. Ma uit câteodatǎ la oamenii care dorm pe strǎzi sau în barǎci improvizate; mǎ uit la copiii lor cu ochii trişti, dincolo de care se simte cǎ nu au avut în viaţa lor stomacul plin; şi mǎ întreb dacǎ ei mai cred în lumea de dincolo. Pentru cǎ eu n-am crezut nciodatǎ, cu atât mai puţin acum.

luni, 25 februarie 2008

Hai cu trendy-flendy !

Gogoaşa umflată care se numeşte UE şi căreia îi prevăd, ca oricărei utopii, un eşec strălucitor, ne-a adus, printre altele, un proces mai mult sau mai puţin insidios de distrugere a tradiţiilor: nu mai avem voie să facem telemea în casă ori să ne afumăm slănina şi cârnaţii de Crăciun; porcul trebuie electrocutat sau gazat şi apoi împuşcat în cap (că UE e miloasă rău, nu vrea să chinuim animalele).

Dar, în afară de impunerile stupide ale Uniunii, la distrugerea noastră ca naţie contribuim şi noi înşine, prin negarea lexicului românesc şi înlocuirea lui cu slove străine.

De exemplu, nu mai spunem „tendinţă”, ci „trend”, că probabil ne dă un aer mai intelectual.

Nu mai spunem „marcă”, ci „brand”. Presupun că semidocţii care utilizează „brand” în loc de „marcă”, habar n-au că în engleză „brand” înseamnă şi stigmat sau dezonoare.

Nu mai imprimăm sau tipărim, ci „printăm”. În loc de anunţ sau reclamă spunem „advertising” şi în loc de strălucire – „glamour” (deşi în engleză asta înseamnă farmec/atracţie).

Ne-am debarasat de „întreţinere” şi, ca să părem culţi, spunem „mentenanţă”. Iar bomboana de pe colivă, ultima găselniţă a „specialiştilor”, este „behavioristic”, în loc de „comportamental”.

Sunt de acord că nu trebuie să ne întoarcem la „nasuflete” şi „gâtlegău”. Dar ceea ce se întâmplă astăzi cu limba română este prea de tot.

Închei aici micul „advertising” şi vă las în „mentenanţă” cu oamenii noştri politici, care sunt acum în „trend”.